Norbert Kołos - kierownik projektu

Norbert jest analitykiem i doradcą z międzynarodowym doświadczeniem w realizacji partycypacyjnych procesów foresightowych dla instytucji publicznych i biznesu. Projektował oraz prowadził szereg badawczych procesów partycypacyjnych w dziedzinach takich, jak nowe technologie, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, a także e-administracja w Polsce i na Bliskim Wschodzie. Norbert jest absolwentem ekonomii oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował też psychologię. Przewodniczy polskiemu oddziałowi The Millennium Project, jest też członkiem European Regional Foresight College oraz ekspertem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Łukasz Macander - koordynator organizacyjny

Łukasz Macander jest współzałożycielem, a od 2011 roku prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Z zawodu konsultant w dziedzinie zarządzania i IT, studiował na Politechnice Warszawskiej (automatyka/robotyka). Ma wieloletnie doświadczenie w projektach badawczych w zakresie technologii przyszłości. Miłośnik gier planszowych i fabularnych.

Kacper Nosarzewski - koordynator badawczy

Kacper Nosarzewski jest partnerem w warszawskiej firmie foresightowej 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO, UNDP oraz przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym. Uczestniczy w globalnych przedsięwzięciach badawczych, ukierunkowanych na podnoszenie jakości prognozowania i foresightu strategicznego, jest często zapraszany jako mówca w trakcie paneli i konferencji (m.in. TEDx Warsaw). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Universite de Poitiers, gdzie studiował prawo i filologię polską. Alumnus Rockfeller Foundation Bellagio Programme.

Erik Ferdinand Øverland - Ekspert w zakresie metod foresightowych i partycypacji publicznej

Erik F. Øverland studiował antropologię społeczna, filozofię, socjologię i ekonomię na Uniwersytecie w Oslo. Jest obecnie pracownikiem naukowy w Instytucie Przyszłosci Freie Universitaet Berlin i zajmuje się w szczeólności partycypacją oraz podstawami studiów nad przyszłością. Był również członkiem zarządu World Futures Studies Federation (2009-2013), pracował jako doradca norweskiego ministra edukacji i badań naukowych, a także jako visiting professor na Uniwersytecie w Stavanger. Jest jednym z najbardziej doświadczonych foresighterów w Norwegii. Øverland był kierownikiem projektu projektu rządowego Norway2030 (1998-2001)

Piotr Jutkiewicz - eskpert ds. infrastrutktury

Piotr Jutkiewicz jest ekonomistą z doświadczeniem menedżerskim. Jest też ekspertem w dziedzinie infrastruktury transportowej, w tym charakterze współpracował m.in. z Fundacją FOR i Norweskimi Kolejami Państwowymi. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Prywatnie miłośnik żeglarstwa turystycznego.

Zofia Bednarczyk - Asystentka ds. badawczo-rozwojowych

Ekonomistka i praktyk marketingu strategicznego. Absolwentka studium doktoranckiego w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Aktualnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej. Zainteresowana zagadnieniami kapitału społecznego i zaangażowania społecznego w kontekście efektywności ekonomicznej. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w realizacji badań i analiz rynkowych oraz projektowaniu strategii marketingu relacyjnego.

Robert Rutkowski - Ekspert w zakresie geowizualizacji

Inżynier geodeta, Politechnika Warszawska. Obecnie Prezes Zarządu w firmie Geomonitor4D Sp. z o.o. zajmującej się gromadzeniem i przetwarzaniem danych geoprzestrzennych. Od początku swojej pracy zaangażowany w projekty z zakresu kartografii, fotogrametrii i GIS. W czasie ponad 40. letniej pracy w Kraju i za granicą, (Irak, Libia, Kuwejt), zdobył praktykę w zarządzaniu projektami związanymi z budową baz danych geoprzestrzennych, w tym Bazy Danych Topograficznych, przy użyciu różnych technik teledetekcyjnych takich jak fotografia lotnicza, obrazy satelitarne, skaning laserowy oraz kartowanie mobilne. W czasie ponad siedmioletniej pracy za granicą, zdobył doświadczenie we współpracy z ludźmi z odmiennych kultur.