W toku projektu powstały między innymi:

  • Portal internetowy partycypacja.ptsp.pl, który w trakcie trwania projektu służył prezentacji kolejnych etapów prac oraz komunikacji z obywatelami (ankieta potrzeb na wczesnym etapie projektu), a obecnie prezentuje jego dorobek, w szczególności w postaci wypracowanego narzędzia internetowego oraz dwóch broszur informacyjnych: “Foresight i Partycypacja” oraz “Instrukcja obsługi Platformy Konstruktywnych Konsultacji”. Portal jest nadal i będzie aktualizowany o doświadczenia z kolejnych wdrożeń i rozwijany również po zakończeniu projektu.
  • Nowe narzędzie informatyczne – Platforma Konstruktywnych Konsultacji (koncepcja i realizacja) do przeprowadzania efektywnego procesu planowania z udziałem społeczeństwa. Narzędzie oraz sposób jego wykorzystania zaprojektowano tak, aby było komplementarne wobec innych metod partycypacji i tak, aby jak najpełniej zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu. Nowatorstwo narzędzia potwierdzają zarówno raport ewaluatora jak i nasza analiza.
  • Wnioski z przeprowadzonego pilotażu w Płocku, które zostały przełożone na usprawnienia narzędzia i procesu jego wykorzystania. Jednocześnie, przekazane ZDM i UM w Płocku wyniki pilotażu pozwoliły zapewnić realny wpływ obywateli i org. obywatelskich na planowane w mieście inwestycje w rozbudowę infrastruktury rowerowej. Jednocześnie, zebrane od użytkowników i testerów uwagi dotyczące samego działania platformy pomogły nam w dopracowaniu narzędzia i wyznaczyły cele jego dalszego rozwoju.
  • Instrukcja obsługi narzędzia oraz publikacją “Foresight i Partycypacja” – do pobrania powyżej, które pozwalają na dalsze promowanie wyników projektu i wykorzystywanie wypracowanych metod w procesach planowania i inwestycji z uwzględnieniem konstruktywnego udziału obywateli. Warto zaznaczyć, że rekomendowane przez nas sposoby na transfer metod foresightowych do procesów konsultacyjnych nie ograniczają się wyłącznie do metody delfickiej.