Na stronie projektu udostępniamy Państwu publikacje, które zostały przygotowane w ramach naszych działań. Polecamy Państwa lekturze poniższe pozycje, które można pobrać z zakładki “Wyniki projektu”:

Raport “Płockie Konsultacje Rowerowe” – ten dokument zainteresuje szczególnie mieszkańców Płocka oraz okolic. Zawiera on podsumowanie przeprowadzonych styczniu i lutym 2016 r. konsultacji rowerowych, podczas których pilotażowo wdrożyliśmy w proces naszą Platformę Konstruktywnych Konsultacji. W raporcie znajdują sie przetworzone wyniki konsultacji, które uwzględnione będą w dalszej realizacji obecniej obowiązującej w Płocku strategii pn. “Program zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”.

Poradnik “Foresight i partycypacja” – to broszura adresowana do pracowników wydziałów komunikacji społecznej, decydentów oraz gospodarzy infrastruktury. Z pewnością znajdą tam nowe, ciekawe propozycje odnośnie prowadzenia i wzbogacania konsultacji społecznych członkowie zespołów pracujących nad wszelkiego rodzaju strategiami publicznymi, zarówno na skalę dzielnicy, jak i powiatu lub regionu. Metody foresightowe, które proponujemy, podnoszą “odporność na przyszłość” każdej strategii samorządowej.

Poradnik administratora Platformy Konstruktywnych Konsultacji – ta publikacja ma charakter techniczny i przybliża czytelnikom różne rozwiązania metodologiczne z zakresu badań konsultacyjnych przy pomocy narzędzi internetowych na przykładzie opracowanej w toku projektu Platformy Konstruktywnych. Konsultacji.