Od pięciu lat Płock staje się miastem bardziej przyjaznym dla rowerzystów. Każdego roku miasto buduje nowe drogi rowerowe łącząc je w sieć, która umożliwia płynną komunikację. Ważnym elementem rozwoju infrastruktury rowerowej były także konsultacje społeczne, które dziś zostały podsumowane w auli UMP.

Płocka infrastruktura rowerowa jest połączona z większością ościennych gmin, umożliwiając bezpieczny dojazd do terenów rekreacyjnych wokół miasta. Od 2011 r. potroiliśmy w Płocku długość dróg rowerowych, dając na koniec 2015 r. do dyspozycji płocczan 45 km dróg i szlaków rowerowych, w zdecydowanej większości o nawierzchni asfaltowej.

Płockie konsultacje rowerowe odbywały się pomiędzy 27 stycznia a 17 lutego 2016 za pośrednictwem internetowej platformy konsultacji społecznych oraz w toku tradycyjnych spotkań konsultacyjnych. Udział w nich wzięło łącznie 267 osób, które wyraziły swoje oczekiwania odnośnie infrastruktury rowerowej w Płocku. Wyniki konsultacji będą służyć Miejskiemu Zarządowi Dróg oraz komórkom UMP do optymalizacji rozwiązań rowerowych zgodnie z uwzględnieniem potrzeb i wniosków zgłoszonych w czasie badań.

Do pobrania: Raport Płockie Konsultacje rowerowe

Konsultacje wykazały, że:

  • Pozytywne nastawienie zarówno do dróg rowerowych prowadzonych w jezdni, jak i do ciągów pieszo-rowerowych, przy czym kobiety okazują lekką preferencję względem ciągów, a mężczyźni względem dróg prowadzonych w jezdni. Wśród zalet dróg prowadzonych w jezdni wymienia się głównie brak kolizyjności z ruchem pieszym oraz szybkość przemieszczania. Główną zaletą ciągów pieszo-rowerowych jest zdaniem respondentów bezpieczeństwo poruszania się rowerem.
  • W przypadku drogi przy ulicy Mickiewicza w całej grupie badanych widoczna jest lekka preferencja względem drogi prowadzonej w jezdni, przy czym mężczyźni opowiadają się za tym wyborem w sposób zdecydowany, a kobiety nieznacznie preferują ciągi pieszo-rowerowe.
  • Zapytani o to, które drogi – rekreacyjne czy transportowe – powinny mieć priorytet, mieszkańcy Płocka przychylają się raczej do dróg o charakterze transportowym. Przy czym  zdecydowaną preferencję względem dróg o takim charakterze wykazują osoby  korzystające z rowerów codziennie i częściej niż raz w miesiącu. W komentarzach  zwracano uwagę na rosnącą popularność roweru jako środka transportu do pracy oraz na  to, że dla celów rekreacyjnych wystarczające są drogi gruntowe już dostępne na przedmieściach Płocka.
  • W przypadku konkretnego pytania o wybór priorytetu pomiędzy drogą wzdłuż ulicy Dobrzykowskiej a drogą poprowadzoną po wale, badani opowiedzieli się jednak zdecydowanie za drugą opcją. Wśród argumentów za tym rozwiązaniem wymieniano niskie koszty oraz walory widokowe. Przeciwnicy tego rozwiązania zwracali uwagę na bezpieczeństwo poruszania się po zmroku oraz trudność szybkiego przemierzenia dystansu drogą rekreacyjną.
  • Wśród proponowanych przez ankietowanych metod promocji roweru jako środka transportu dominowały rozwiązania oparte na rozwoju infrastruktury rowerowej.

Zwrócono również uwagę na możliwość aktywnej promocji rowerów przez systemy zachęt tworzonych przez pracodawców.

Wśród priorytetowych lokalizacji nowych dróg rowerowych w Płocku wymieniono: drogę wzdłuż al. Jachowicza, Kobylińskiego i Piłsudskiego, trasę z Mostu Solidarności do Wyszogrodzkiej, dojazd ulicą Bielską do cmentarza komunalnego, ulicę Kilińskiego w całej długości i jej włączenie do Otolińskiej wraz ze zjazdami w ulice poprzeczne oraz trasę prowadzącą przez Most Legionów.

Wśród priorytetowych lokalizacji parkingów dla rowerów znalazły się: Stary Rynek, CH Galeria Wisła, Galeria Mazovia, Szpital Wojewódzki oraz miejsca odwiedzane przez turystów. Zwracano również uwagę na znaczenie jakości montowanych stojaków rowerowych.

Planujemy w Płocku szereg strategicznych inwestycji dla rowerzystów z uwzględnieniem wyników konsultacji. W najbliższym czasie powstanie około 22 km nowych dróg i szlaków rowerowych. Wśród najważniejszych inwestycji jest wybudowanie drogi rowerowej, która połączy wzdłuż głównej osi komunikacyjnej miasta wszystkie osiedla od Podolszyc do Winiar, a także drogi rowerowej wzdłuż ul. Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie. Planujemy realizować ważne inwestycje rowerowe w oparciu o środki z Unii Europejskiej. Rozważamy zmiany w organizacji ruchu, budowę parkingów rowerowych, stacji rowerowych i innych przyjaznych rowerzystom zmian w infrastrukturze. Finalnie chcemy też uruchomić wypożyczalnię rowerów miejskich.

Podsumowaliśmy także prowadzone na początku roku konsultacje społeczne poświęcone tematyce rowerowej. Miasto dysponuje także „Programem zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”. Bazując na tych dokumentach  Miejski Zarząd Dróg ogłosił w kwietniu przetargi na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie Płocka”, które są zaplanowane do budowy w ramach w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Miasta Płocka oraz na „Opracowanie dokumentacji projektowej wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu” (PGN)”.

Długość projektowanych w obu tych Programach tras rowerowych wraz ze skrzyżowaniami wynosi około 22 km. Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami powinno nastąpić w terminie do 30 listopada 2016 r. Na realizację zadań planowane jest uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszone przez MZD przetargi na opracowanie dokumentacji dotyczą 7 ścieżek rowerowych w zakresie następujących tras z Programu zrównoważonego rozwoju dróg rowerowych:

1)  szlak R-60 Trasa  Nadwiślańska Lewobrzeżna  (Szlak Wisły)od zachodniej do wschodniej granicy miasta – po wale przeciwpowodziowym, szerokość do 3,5 m, długość około 6,00 km,

2)  szlak R-70 od Trasa Nadwiślańskiej Lewobrzeżna  (R-60) do ronda inż. Jana Marka Lajourdie, ul. Portową – Popłacińską do granicy miasta szerokość do 2,5 m, długość około 2,40 km,

3)  droga rowerowa R-62 od alei Kilińskiego do ul Tumskiej poprzez al. Broniewskiego, ul. Mostową, Plac Narutowicza, szerokość 2,0-2,5 m, długość około 1,10 km,

4)  droga rowerowa R-1 łącząca osiedle Podolszyce z centrum Płocka przez ciąg ulic: Wyszogrodzka (od al. Armii Krajowej) – al. marsz. Józefa, Piłsudskiego – Al. Stanisława Jachowicza z przejazdem przez ul. Bielską i włączeniem w ścieżkę w Al. Fl. Kobylińskiego, o szerokości 2,0-3,0 m i długości około 5,10 km.

5) droga rowerowa R-21 Ciąg ulic: Obrońców Westerplatte – Nowy Rynek – Tumska, szerokość do 2,0 m lub 2-1,5 m, długość około 1,30 km,

6) droga rowerowa R-23 al. J. Kilińskiego szerokoś do 2,0 – 2,5 m, długość około 1,10 km wraz z aktualizacją projektu „Rozbudowy ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa”,

7) droga rowerowa R-17 ulica Grabówka od ul. ks. Niedzielaka do ul. Gościniec i ul. Korczaka od ulicy Gościniec do ul. Zarzecznej szerokość 2,0-2,5 m, długość około 2,35 km.

MZD w kwietniu ogłosił także przetarg na budowę drogi rowerowej R-32 wzdłuż ul. Dobrzykowskiej do granic miasta – o szerokości 2,0-2,5 m i długości 2,5 km. Koniec tej inwestycji planowany jest w połowie 2017 r. K.Kozłowski